Jedinstveni izlet NP Krka

Trajanje: cijeli dan
Polazak: svaki dan
CIJENA od 65 €
Minimalni broj osoba: 4